1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos, su prekių pirkimu – pardavimu „eFamily.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios, nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas asmeniškai informuojamas nebus.

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų, globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su „eFamily.lt“ taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „eFamily.lt“ internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformuoja užsakymą el. parduotuvėje, pateikia duomenis reikalingus sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

2.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja nuo sutarties sudarymo momento ir galioja iki sutarties Šalys įvykdys visus su ja susijusius įsipareigojimus.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje „eFamily.lt“, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „eFamily.lt“, kaip tai reglamentuoja LR Civilinio kodekso įtvirtintos nuostatos, išskyrus atvejus, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir įpakavimas, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.5. Kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų įrenginyje slapukus (angl. „cookies„). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais. Platesnę informaciją apie slapukus galite rasti mūsų Privatumo politikoje.  

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu: [email protected].

4.2. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir jų atnaujinimą.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis šia elektronine parduotuve bei prieš pateikdamas užsakymą, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje „eFamily.lt“ bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti šios internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve „eFamily.lt“ arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės „eFamily.lt“ veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Iškilus neaiškumams dėl užsakymo informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su klientu nurodytais kontaktais. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą iš anksto nepranešęs Pirkėjui, jei Pirkėjas per tris (3) darbo dienas nesusisiekia su Pardavėju ir nepateikia reikiamos informacijos.

5.4 Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą, jei atsiranda asortimento problema ar tinklalapio klaidų, kurios neleistų įvykdyti pirminio užsakymo, arba pasiūlyti pakeisti užsakymą taip, kad jis būtų priimtinas abiems šalims. Pardavėjas privalo, el. paštu ir/arba telefono skambučio metu, informuoti Pirkėją prieš atšaukimą ir grąžinti pinigus, jei užsakymas nebus įvykdytas. Pardavėjas nėra atsakingas ir jokiu būdu negali kontroliuoti pinigų grąžinimo laiko Pirkėjo banke ar kreditinės kortelės tiekėjui.

 5.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų užsakymo dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas nemokamas Pirkėjo užsakymo pristatymas. Šios sumos dydis nurodomas prie Prekių pristatymo sąlygų.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „eFamily.lt“ teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse aptartomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, kainos nurodytos su galiojančiu šalies PVM tarifu. Internetinė parduotuvė „eFamily.lt“ pasilieka teisę keisti prekių kainas, pasikeitus mokesčių dydžiams, taip pat tais atvejais, kai gamintojas/tiekėjas keičia prekių kainodarą.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas internetine bankininkyste per banko Paysera mokėjimo inicijavimo sistemą.

7.2.2. Bankine kortele per Stripe mokėjimo sistemą.

7.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių įsigijimo dokumentas – PVM sąskaita faktūra, jam būtų pateikiamas elektroniniu būdu Pirkėjo užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitoje nurodoma Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti būtini pateikti duomenys, kaip to reikalauja buhalterinę apskaitą reglamentuojantys teisės aktai.

7.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje „eFamily.lt“.

7.6. Prekės kaina negali keistis po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Jei Pirkėjas, esant tokiai situacijai, nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją. Tai įvykdžius, Pirkėjui grąžinama jo sumokėta suma.

8. Prekių pristatymas

8.1.Internetinėje parduotuvėje „eFamily.lt“ užsakytos prekės išsiunčiamos ne vėliau kaip per 1-3 darbo dienas po apmokėjimo gavimo.

8.2. Pirkėjui užsakomos prekės pristatomos, pasinaudojant Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.5. Prekių pristatymo metu pirkėjas kartu su Pardavėju arba asmeniu, jo įgaliotu pristatyti siuntinį (kurjeriu), privalo patikrinti gautų prekių būklę ir pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Pirkėjas, pastebėjęs pakuotės (suglamžyta, šlapia ar kitaip pažeista) ar prekės pažeidimus, ir/ar esant komplektacijos neatitikimui, privalo nedelsiant tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, dalyvaujant Pardavėjui arba asmeniui, jo įgaliotam pristatyti siuntinį (kurjeriui) bei apie tai pranešti Pardavėjui el. paštu: [email protected]. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekės komplektacijos neatitikimų, jei šiuos neatitikimus galima pamatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats bei įvertinti pristatytos užsakymo siuntos ir prekės būklę. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar pristatytos siuntos kokybės.

8.7. Prekės pristatomos nemokamai, kai prekių krepšelio suma viršija 59 €.

8.8. Nepasiekus nemokamo pristatymo sumos, taikomi prekių pristatymo įkainiai, kurie nurodyti el. parduotuvės skiltyje Pristatymas ir apmokėjimas.

8.9. Prekių pristatymui į Kuršių Nerijos regioną taikomos papildomos sąlygos.

8.10. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.11. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

8.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių arba dėl įgalioto atstovo veiklos sutrikimų.

8.13. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekės perdavimo Pirkėjui momento.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Pardavėjas garantuoja, jog internetinėje parduotuvėje siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės: yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos; atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių; atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas ar internetinėje parduotuvėje siūlydamas šią prekę įsigyti.

9.2. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma, funkcija ir/ar bet kokiomis kitomis savo savybėmis ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos, funkcijų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ar ekrano ypatybių, todėl reiktų vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

9.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę, jiems nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas ir sutarties atsisakymas

10.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, išskyrus šių Taisyklių 10.6. punkte numatytas išimtis, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes, laikantis šiame Taisyklių skyriuje nustatytos šios teisės įgyvendinimo tvarkos.

10.2.  Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės prekes netaikoma pirkimo – pardavimo sutartims (Prekių užsakymams) dėl:

 • supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir, kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 • pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
 • prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
 • toms prekėms, kurios yra parduodamos jau su tam tikrais defektais ir jų defektai nurodomi prie prekės aprašymo internetiniame tinklapyje “efamily.lt”;
 • prekių, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“(Žin., 2001, Nr. 51-1778; TAR, 2014-07-28, Nr. 2014-10565) 17 p.

10.3. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos (jei vienu prekių užsakymu buvo užsakyta daugiau negu viena prekė, tai nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima paskutinę prekę), informuodamas apie tai Pardavėją raštu (laisva forma užpildant prašymą ir atsiunčiant elektroniniu paštu [email protected], kartu su prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento, PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo, kopija), nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį ir nurodant banko sąskaitą, į kurią turi būti pervedamos Pardavėjo grąžintinos piniginės lėšos (jei tokių būtų).

10.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos ar savybių (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tos pačios komplektacijos, su visais priedais kaip ji buvo parduota, su instrukcija ir dokumentais (jeigu tokie buvo pateikti kartu su preke), ir nenaudota.

10.5. Pardavėjas ne vėliau nei per 5 (penkias) nuo tinkamai grąžinamų prekių gavimo dienos grąžina Pirkėjui visus jo sumokėtus pinigus už prekę ir protingas prekių grąžinimo išlaidas (jei tokių Pirkėjas patyrė), išskyrus šių Taisyklių 10.6. punkte nustatytas išimtis. Pinigai Pirkėjui yra grąžinami į Pirkėjo sąskaitą banke, kuri turi būti nurodyta Pirkėjo teikiamame prašyme pagal 10.3. punktą.

10.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą prekę, jeigu grąžinama prekė neatitinka šių Taisyklių 10.4. punkte nustatytų reikalavimų dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, arba kai prekė nėra tinkama grąžinti šių Taisyklių 10.2. punkte numatytais pagrindais.

10.7.  Pirkėjui, įsigijus netinkamos kokybės prekes, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo,  LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į šias Taisykles.  

10.8. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę ir apie tai buvo informavęs Pardavėją arba Prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekės pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekę ir savo pasirinkimu gali reikalauti, kad Pardavėjas (netaikoma toms prekėms, jei prekės defektai nurodomi prie prekės aprašymo):

 • neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
 • atitinkamai sumažintų prekės kainą;
 • pakeistų prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
 • grąžintų už prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimas;
 • vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, išskyrus atvejus, kai prekės trūkumas yra mažareikšmis, ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

10.9. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 10.8. punkte numatytų jo teisių gynimo būdų ir apie savo pasirinkimą privalo pareikšti Pardavėjui, informuodamas Pardavėją šių Taisyklių 10.10. punkte nustatyta tvarka. Jei Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 10.8. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų Taisyklių 10.8. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

10.10. Pirkėjas, pageidaujantis realizuoti šių Taisyklių 10.8. punkte numatytą teisę grąžinti netinkamos kokybės prekę, turi pateikti Pardavėjui el. paštu [email protected] laisvos formos prašymą dėl netinkamos kokybės prekės grąžinimo ir nurodyti savo pasirinktą vieną iš Taisyklių 10.8. punkte numatytų Pirkėjo teisių gynimo būdų, bei kartu su prašymu pateikti Pardavėjui Prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo) kopiją.

10.11. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti nurodytu Omniva ar DPD Pickup paštomatais. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 10.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

11. Atsakomybė

11.1. Pardavėjas atsako už internetinės parduotuvės „eFamily.lt“ veikimą ir paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to atsiradusią Pirkėjo ar trečiųjų asmenų žalą tik tuo atveju, jeigu tokia žala atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

11.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „eFamily.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.6. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Šalys gali apsikeisti informacija elektroniniu būdu, o toks informacijos apsikeitimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams dokumentams. Visa komunikacija, susijusi su naudojimosi internetine parduotuve “efamily.lt” vykdoma taip:

 • pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia internetinės parduotuvės skyriuje Kontaktai nurodytu el. paštu;
 • Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo Paskyroje, ar prekės užsakymo pateikimo metu nurodytu el. pašto adresu, kuri yra laikoma Pirkėjo gauta praėjus 12 valandų nuo jos išsiuntimo momento;
 • Pirkėjas taip pat yra laikomas tinkamai informuotas apie Pardavėjo pranešimus pagal šias Taisykles, jeigu atitinkama informacija suteikiama Pirkėjui skambučiu ir/ar trumpąja SMS žinute Pirkėjo Paskyroje ar Prekės užsakymo pateikimo metu nurodytu telefono numeriu.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „eFamily.lt“ įvairias akcijas, nuolaidas ar žaidimus.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti rinkodaros sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.3. Pirkėjas ir Pardavėjas atleidžiami nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šias Taisykles, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

14.4. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.